Tips för att skapa en säkrare arbetsmiljö: Omfamna, lär ut, utöva …

Medarbetare är den viktigaste informationskällan. De är arbetsplatsens ögon och öron. Du bör ge dem frihet, ansvar och förtroende. Kom ihåg att personer faktiskt vill hjälpa till. Det ligger i människans natur. Det kan låta lätt, men att lämna uppgifter är i verkligheten en utmaning, eftersom det finns många missförstånd kring detta. Här delar vi med oss av tips om hur chefer kan få en kultur där man vågar lämna uppgifter – en SpeakUp-kultur.

Du kanske kan relatera
Föreställ dig att du som medarbetare bär på något som tynger dig och du inte kan göra din röst hörd i den dagliga affärsverksamheten. Du saknar någon som lyssnar.
Vi förstår att det inte är enkelt för dig att hitta rätt ord när du ska berätta något som din chef egentligen inte vill höra. Medarbetaren kanske ställer en vag fråga, eller hintar om någonting. Han eller hon undersöker om chefen är öppen för detta. Det hade varit enkelt för en chef att säga: ”låt oss ta upp det när vi har vårt nästa möte, om 14 dagar”. Ett sådant svar kan få medarbetaren att känna att vad han/hon har att säga inte är viktigt. I värsta fall kan medarbetaren bestämma sig för att sluta och man riskerar då att förlora en talangfull medarbetare och skada företagets rykte. Problemet blir då heller inte åtgärdat och kan växa.

Vår viktigaste lärdom är: du måste erbjuda dina medarbetare en psykologisk säkerhet som gör att de vågar prata fritt och engagera dig och era gemensamma företagsmål. För att skapa en säker samverkan mellan lyssnare och uppgiftslämnare behöver du ett ordentligt rapporteringssystem, som SpeakUp®-systemet. Med SpeakUp kan du ha ett samtal och kontrollera fakta även om uppgiftslämnaren vill vara anonym.

Omfamna, lär ut, utöva …
Chefer spelar en viktig roll i resan mot integritetshantering på arbetsplatsen. Vi vill ge dig fyra tips:

  • Ett. OMFAMNA. Acceptera den svåra dynamiken mellan talare och lyssnare. Omfamna ett ordentligt rapporteringssystem, somSpeakUp-systemet, som ett värdefullt och nödvändigt verktyg!
  • Två. LÄR UT. Dela din vision med dina kollegor och för fram att integriteten är ett måste … men gör det inte för seriöst, låt det fortfarande vara enkelt och positivt! Gör det normalt att lämna uppgifter.
  • Tre. UTÖVA. Sätt integritet på agendan, skapa en SpeakUp-kultur och gör den levande. Glöm försäljningsmålen en stund och diskutera potentiella felsteg. Försök att vara en bra lyssnare, även om det är svårt.
  • Fyra. VÄRNA OM INTEGRITET. Ge dina chefer återkoppling om integritet. Möjliggör kontinuerlig dialog i ditt team.

Om du befinner dig i en situation där någon lämnar uppgifter ska du: acceptera, lyssna och inte få panik. Någon känner sig säker nog att lämna känsliga uppgifter och det är en bra sak. Lev som du lär, fokusera på fakta (fråga inte vem som gjorde det) och sök expertrådgivning.

Prata med våra experter

Vill du lära dig mer, diskutera idéer eller dela åsikter?

Kontakta oss