Ska du belöna visselblåsare?

Om du funderar på sätt att belöna medarbetare som lämnar uppgifter kan ekonomisk ersättning kännas som ett logiskt alternativ. Belöning i form av pengar kan ge personer som är nervösa inför att lämna uppgifter en mer konkret anledning att göra det. Om belöningar ökar antalet rapporter, då är det väl ett bra alternativ?

Frågan du bör ställa dig är om detta är något som du vill att uppgiftslämnare ska motiveras av.

För du vill väl att medarbetare ska vara ärliga och uppriktiga när de lämnar uppgifter? Efter år av erfarenhet på området har vi sett att om en person verkligen anser att något är fel lämnar han/hon uppgifter, oavsett om det finns en belöning eller inte. Med andra ord, om en belöning erbjuds, är det sannolikt att beslutet om att lämna uppgifter inte längre grundar sig i att göra det rätta, utan istället blir en kohandel mellan pris och lönsamhet. Utifrån ett lönsamhetsperspektiv kan det vara smart att vänta med att rapportera något, tills det blir väldigt allvarligt (då ökar chanserna för en belöning). Detta går helt emot målet med ett rapporteringssystem: att upptäcka oegentligheter så tidigt som möjligt.

Vi är övertygade om att möjligheten för medarbetare att lämna uppgifter om oegentligheter på ett fritt och anonymt sätt är nyckeln till att skapa en öppen SpeakUp-kultur. Ekonomisk ersättning kommer inte att ge dina medarbetare rätt motivation. Istället är det bättre att skapa socialt mod. Det vill säga att uppmuntra personer till att lämna uppgifter av moraliska anledningar. De ska verkligen tycka att något är fel. I förlängningen kommer detta att leda till en öppen och mer samarbetsorienterad arbetsmiljö där personer känner sig bekväma.

Prata med våra experter

Vill du lära dig mer, diskutera idéer eller dela åsikter?

Kontakta oss

Share this page