Introduktion
Tack för att du visar intresse för People Intouch och för att du besöker vår webbplats. Sekretess är en viktig del av tjänsterna vi tillhandahåller. Vi tillämpar samma praxis för vår företagswebbplats. Det här sekretessmeddelandet ger dig mer information om vår praxis vid behandling av personuppgifter. People Intouch är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas via den här webbplatsen.

Gäller det här sekretessmeddelandet mig?
Sekretessmeddelandet gäller dig när du

 • besöker vår webbplats
 • registrerar dig på vår webbplats för att ta emot information om våra tjänster
 • på annat sätt har givit oss dina personuppgifter i kommunikationssyfte.

Tänk på att sekretessmeddelandet inte gäller några av de tjänster vi tillhandahåller. När du använder våra tjänster för att rapportera om oegentligheter ska du läsa sekretessmeddelandet på webbplatsen där du skickar in dina meddelanden.

Information vi samlar in
Vi samlar in följande typer av uppgifter:

 • Kontaktuppgifter (som du har tillhandahållit, t.ex. via kontaktformuläret): ditt namn, telefonnummer, e-postadress, företagsnamn och företagsadress.
 • Teknisk information: din IP-adress, webbläsartyp och -version, operativsystem, tidszon och platsinformation.
 • Användning av vår webbplats: sidor du har besökt, hur länge besöket varade, hur du kom in på vår webbplats (t.ex. Google Ads) och tidpunkten för ditt besök.
 • Andra typer av uppgifter som du lämnar till oss när vi kommunicerar med varandra.

Hur och varför vi använder informationen vi samlar in
People Intouch kan använda informationen för att

 • kommunicera med dig om våra tjänster
 • förbättra vår webbplats och analysera webbplatsstatistik
 • få information om våra marknadsföringskampanjer.

Du kan också dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss via privacy@peopleintouch.com.

Vi kan använda tekniska uppgifter om användning av webbplatsen på grundval av vårt berättigade intresse. Syftet är att förbättra vår webbplats och skaffa oss insikter utifrån klickbeteendet på vår webbplats. Med ditt samtycke använder vi även informationen för att få mer insikt kring våra marknadsföringskampanjer. Du hittar mer information om detta i vår cookiepolicy.

Dina personuppgifter kommer inte längre att behandlas om det inte är absolut nödvändigt.

Information som lämnats till People Intouch kommer under inga omständigheter att säljas eller delas med tredje part.

Dina sekretessval- och rättigheter
Du kan välja att lämna dina personuppgifter till oss så att vi kan skicka information om våra tjänster. Du kan också välja att bläddra igenom vår webbplats och läsa allt innehåll. Om du vill kan du inaktivera cookies i webbläsarinställningarna och fortsätta använda webbplatsen. Som registrerad har du flera rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.
Dessa omfattar:

 • Åtkomst till dina personuppgifter: du kan begära att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varför de behandlas, vem som tar del av dem, var behandlingen äger rum och hur länge dina uppgifter sparas.
 • Korrekt radering av dina personuppgifter.
 • Begränsning för behandling av dina personuppgifter.
 • Invändning mot att dina personuppgifter behandlas.

När du skickar en begäran svarar vi inom en månad, men skulle det ta längre tid informerar vi dig om det.

Om du har frågor om dina rättigheter eller vill skicka en begäran kontaktar du vårt personuppgiftsombud via privacy@peopleintouch.com. Om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt har du rätt att lämna ett klagomål hos den nederländska tillsynsmyndigheten eller din lokala tillsynsmyndighet.

Datasäkerhet
People Intouch arbetar för att skydda din sekretess och följer tillämpliga sekretesslagar och förordningar, till exempel den allmänna dataskyddsförordningen. People Intouch har vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, felaktig användning och ändring av personuppgifter.

Hur använder vi cookies och liknande tekniker?
Vi använder olika cookies för att säkerställa att webbplatsen fungerar optimalt, för att förbättra din upplevelse när du surfar och för att analysera webbtrafik. Vår cookiepolicy finns tillgänglig att läsa.

Externa länkar
People Intouchs webbplats kan tillhandahålla länkar som hänvisar, eller tar dig direkt till, webbplatser från tredje part. People Intouch ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller efterlevnad av dataskyddsförordningar från de som ansvarar för webbplatserna. Vi råder dig att granska sekretesspolicyn och andra policyer på de webbplatser från tredje part som du besöker.

Ändringar
People Intouch kan ändra eller lägga till saker i det här sekretessmeddelandet efter eget gottfinnande. För att avgöra om något har ändrats ska du kontrollera den här delen av People Intouch webbplats med jämna mellanrum.
Mer information finns i LinkedIns Vanliga frågor och svar eller Cookiepolicy.

Frågor
Frågor om sekretessmeddelandet eller vår webbplats kan lämnas via vårt kontaktformulär eller skickas till privacy@peopleintouch.com

Senast ändrad: 6 januari 2020