Easy

SpeakUp sänker barriärer för rapportering av oegentligheter

Höga barriärer skrämmer bort uppgiftslämnare. Med SpeakUp kan alla dela sina åsikter och uppgifter, utan barriärer. På så sätt kan organisationer uppmuntra till en kultur där man vågar säga ifrån och undvika att missa viktiga ärenden. Oavsett om ni är en stor eller liten, offentlig eller privat, lokal eller internationell organisation.

Hur hanterar man ärenden på enklast sätt?

Lämna en rapport eller svara på ditt eget språk, dygnet runt, 365 dagar om året
Webb och telefon: global räckvidd, fungerar på alla enheter
Rapportera helt anonymt
Safe

SpeakUp uppfyller de högsta säkerhets- och sekretesstandarderna

SpeakUp garanterar att uppgiftslämnaren förblir anonym. Personuppgifter och affärskritisk information är i säkra händer. SpeakUp följer GDPR och ger högsta möjliga informationssäkerhet.

Mer om sekretess och säkerhet

Årliga intrångstester och kryptering på hög nivå
Anonym dialog mellan uppgiftslämnare och organisation
Försäkran: ISAE3000 Typ II och europeisk integritetsmärkning
Complete

SpeakUp är mer än bara en teknisk lösning: vi tillhandahåller en komplett tjänst

People Intouch har hjälpt organisationer världen över att upptäcka och hantera oegentligheter sedan 2004. Uppfinn inte hjulet på nytt: använd våra bästa praxis. People Intouch är din partner före, under och efter implementering.

Hängivet implementeringsteam
Support från passionerade experter
Dela bästa praxis och mallar
Upptäck SpeakUp

Se SpeakUp i praktiken

Kom och se själv! Få svar på dina frågor och ta reda på varför SpeakUp är rätt val för din organisation.

Begär en demo