EU:s visselblåsardirektiv: Ett manifest för etiskt ledarskap

Vi på People Intouch stödjer alla lagar vars syfte är att skydda enskilda personer (visselblåsare”) som står för transparens och etiskt uppförande. Vi välkomnar EU:s visselblåsardirektiv (EU 2019/1937) och alla nationella derivat av det. Som experter på rapportering av oegentligheter sätter vi stort värde i den symboliska betydelsen och den uppmärksamhet som direktivet innebär för frågan.

Samtidigt ser vi också att det kan komma att uppstå potentiellt skadliga förhållningssätt som svar på direktivet.

Varje organisation har ett mycket viktigt mål att uppnå i fråga om att efterleva ”visselblåsarlagen”. Det handlar om att uppmuntra proaktiv transparens genom att lämna uppgifter så att etiska oegentligheter kan upptäckas så snart som möjligt. Även om dessa mål till synes kan verka lika kan de i praktiken ofta stå i konflikt med varandra. Det händer huvudsakligen när organisationer ser strikt efterlevnad av visselblåsarlagen som ett medel till att skapa proaktiv transparens genom att lämna uppgifter. Den inställningen leder ofta till att organisationer bara använder rent juridiskt språk när de kommunicerar om verktygen för att rapportera oegentligheter. De nämner komplicerade steg, blandar ihop restriktioner, rättigheter och skyldigheter i frågan och använder avskräckande etiketter som ”visselblåsare” om de personer som använder verktyget. Att prata om ett rapporteringsverktyg på det sättet gör att få kommer att använda det.

Därför är det väldigt viktigt att det finns en enkel metod för att kommunicera om uppfattade oegentligheter. Om vägen till att lämna uppgifter är diffus och komplex blir hindren för att rapportera högre. Nyckeln till alla lyckade rapporteringsprogram är därför att ”hålla det enkelt”.

Med det i åtanke – när ni ska använda EU:s visselblåsardirektiv i praktiken uppmanar vi er att göra följande:

 • Utnyttja tillfället och investera i ett pragmatiskt och tydligt SpeakUp-program.
 • Fastställ att syftet med ett sådant program aldrig är att skapa visselblåsare eller rapporter.
 • Fastställ att det ultimata syftet med ett sådant program är att skapa transparens för att stoppa eventuella oegentligheter.
 • Fastställ att personer som bara vill berätta om ett bekymmer kommer att avskräckas om ni bara fokuserar på själva lagen.
 • Fastställ att en person som bara vill berätta om ett bekymmer inte är samma sak som en visselblåsare.
 • Fastställ att användningen av lagen för visselblåsarskydd förutsätter att det måste finnas en visselblåsare. Det ultimata visselblåsarskyddet är att inte ha några visselblåsare alls.
 • Fastställ att visselblåsarskyddet är begränsat: det går aldrig (aldrig!) att skydda någon från den sociala exkludering eller psykiska stress som visselblåsare kan uppleva.
 • Fastställ att ni – ibland – måste släppa tanken på att följa lagen bokstavligen och våga stå för vad som i slutändan är bäst att göra.
 • Stå upp för era medarbetare och gör det som är rätt för dem. Fokusera på och investera i ett internt säkerhetsnät i förebyggande syfte: Ert SpeakUp-program.
 • Skydda medarbetarna från att rapportera till externa källor alltför tidigt.
 • Underskatta aldrig (aldrig!) hur svårt det är att lämna uppgifter, och kom ihåg det när ni utformar och förbättrar ert SpeakUp-program.

Naturligtvis bör ni sträva efter att skydda ”visselblåsaren” med alla medel om en sådan situation skulle uppstå. Men man måste komma ihåg att inte alla initiativ till att berätta om ett bekymmer är ”visselblåsarärenden”. Den uppfattningen i sig räcker för att skrämma bort människor. Med andra ord: Det bör finnas en plats någonstans i det bredare SpeakUp-programmet för ”visselblåsande”, men det bör inte vara det centrala. Om det är det kommer det att ha en negativ effekt på slutmålet om tidig transparens i fråga om att lämna uppgifter.

Med detta vill vi göra er medvetna om den risken så att vi alla tillsammans bättre kan skydda ”visselblåsaren”, era medarbetare, er organisation och samhället i stort. Vi ser fram emot att höra om era idéer!

Prata med våra experter

Vill du lära dig mer, diskutera idéer eller dela åsikter?

Kontakta oss

Share this page