EU:s direktiv om visselblåsarskydd: Vi hjälper dig #BeyondCompliance

EU:s direktiv om visselblåsarskydd (EUWPD) träder i kraft om lite mindre än 1,5 år. Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) väckte stort intresse när den trädde i kraft. Vi har märkt att EUWPD inte har uppmärksammats på samma sätt. Kan det bero på att det inte är extremt komplicerat att följa EUWPD? Eller är det kopplat till det faktum att man hittills inte har talat om höga böter? I vårt förra blogginlägg förklarade vi hur vi kan hjälpa dig att efterleva direktivet.

Vi tror att många organisationer inte har insett (ännu) att effekterna av EUWPD handlar om mycket mer än att bara efterleva de tekniska kraven. EUWPD kommer att innebära ett enormt skydd för rapportörer. Införandet av detta skydd kommer med all sannolikhet få anställda att våga ta upp saker som de tidigare har hållit för sig själva.

Eftersom EUWPD låter rapportörer själva välja vilken kanal de anser vara lämplig eller passande för att dela sin information har du mindre kontroll över var dina anställda kommer att rapportera. Kommer de att välja er interna kanal, en mediekanal eller kontakta nationella myndigheter? Informationen om de risker som är relaterade till följderna av att inte implementera EUWPD har inte varit tillräckligt tydlig. Däremot är det underförstått att organisationer kommer att ställas inför oerhörda risker: Vem vill läsa om sina problem i morgontidningen? Hur kommer det att kännas när en statlig myndighet kommer och knackar på dörren och du inte har en aning om vad det gäller?

Det enda sättet att skydda sig som en organisation är att bygga en sann SpeakUp-kultur: genom att motivera de anställda att rapportera internt. Ställ dig frågan: ”Är vårt system för att rapportera om missförhållanden verkligen anpassat för att främja vår öppna rapporteringskultur?” Om det inte är det, är det dags att börja förbättra det nu!

Vill du veta hur vi kan hjälpa din organisation med detta? Fortsätt att följa oss för fler praktiska insikter om att kommunicera, skapa medvetenhet, visa transparens och bygga upp en SpeakUp-kultur.

Prata med våra experter

Vill du lära dig mer, diskutera idéer eller dela åsikter?

Kontakta oss

Share this page