Dentons och People Intouch arbetar tillsammans för att ta fram en ny visselblåsarlinje

Nyhetsbrev, 29 januari 2021

Den globala advokatbyrån Dentons har slagit sig ihop med People Intouch för att leverera en heltäckande tjänst som hjälper kunder att implementera interna visselblåsarsystem som följer relevant lagstiftning.  Det innovativa erbjudandet kombinerar Dentons juridiska kunskap med webb- och telefonkommunikationsplattformen SpeakUp® från People Intouch, för att förse företag, oavsett storlek, med en integrerad, omfattande lösning.

EU:s visselblåsardirektiv trädde i kraft i december 2019 och EU-medlemsländer har fram till december 2021 på sig att implementera direktivet i nationell lagstiftning.  Lagarna kräver bland annat implementering av visselblåsarsystem som uppfyller vissa krav.

”Det är dags att agera, särskilt för företag som bedriver verksamhet i EU-medlemsländerna”, menar partnern Diego Pol, chef för Europe Compliance-gruppen på Dentons. ”Att implementera ett effektivt regelverk för visselblåsning hjälper inte bara till att säkerställa efterlevnad med EU:s och nationell lagstiftning, utan främjar också en etisk arbetsmiljö i ditt företag.  Det är dessutom ett säkert och robust internt sätt att rapportera oegentligheter på och det hjälper företag att identifiera och ta itu med problem tidigt, och på så sätt hantera risker gällande anseende.”

SpeakUp®-plattformen integrerar webb- och telefonrapportering i ett enda kommunikationsverktyg, som är både säkert och tillförlitligt. Uppgiftslämnaren behöver bara lämna ett röstmeddelande eller skriva ett textmeddelande på sitt eget språk för att starta en dialog. Plattformen finns i 249 länder/regioner och på fler än 75 språk.  People Intouch erbjuder även ett beprövat system för ärendehantering som tillägg till SpeakUp®. Systemet tillhandahåller ytterligare rapporterings- och ärendehanteringsfunktioner för kunder med mer komplexa behov.

”Det är viktigt med en enkel metod som gör att du enkelt upptäcker tecken på potentiella oegentligheter”, säger Maurice Canisius, vd på People Intouch. ”Om möjligheterna att lämna uppgifter är diffusa och komplexa blir det svårare för personer att lämna uppgifter. Nyckeln till ett lyckat SpeakUp-program är därför att hålla det enkelt.”

Den nya visselblåsarlinjen, som drivs av People Intouch, är en del av Dentons bredare utbud av visselblåsarlösningar och ger kunder heltäckande juridisk rådgivning. Den omfattar att utveckla och granska policyer, utföra interna utredningar eller kontroller, konfigurera och hantera visselblåsarsystem samt erbjuda utbildning för företagsledning och medarbetare.

***

Om Dentons

Dentons är världens största advokatbyrå och för samman talanger med de största utmaningarna och möjligheterna i fler än 75 länder. Dentons juridik- och företagslösning drar nytta av den djupa kunskap som finns i våra samhällen och prisvinnande framsteg inom kundservice, inklusive Nextlaw, Dentons innovativa och strategiska rådgivningstjänster. Dentons polycentriska och ändamålsdrivna tillvägagångssätt, tydliga ställningstagande för inkludering och mångfald, och medarbetare i världsklass, utmanar status quo för att främja kund- och samhällsintressen i den nya dynamiken. www.dentons.com

Om People Intouch

People Intouch revolutionerade visselblåsarvärlden med SpeakUp® 2004. Idag tillhandahåller People Intouch en enkel, internationell och tillförlitlig plattform för rapportering av oegentligheter till organisationer världen över. Med huvudkontor i Amsterdam och med ett engagerat team på 50 yrkesutövare med olika bakgrund hjälper People Intouch organisationer att få medarbetare att våga bryta tystnaden och lämna uppgifter. People Intouchs starka filosofi grundar sig på användarvänlighet och fokuserar på att eliminera potentiella rapporteringshinder delas av hundratals multinationella företag. Organisationer som BMW, Nestlé och Randstad har förlitat sig på SpeakUp® under många år. www.peopleintouch.com

Prata med våra experter

Vill du lära dig mer, diskutera idéer eller dela åsikter?

Kontakta oss

Share this page