Community

Insights

Insights • Styrning

Om People Intouch – till SpeakUp-communityn
Om People Intouch – till SpeakUp-communityn

För nästan 20 år sedan grundades People Intouch av Rolf Thung som en förlängning av hans konsultfirma där han fokuserade…

Ta emot anonyma tips
Ta emot anonyma tips

En viktig fråga när det gäller att skydda de som åtalas, i vissa fall för falska anklagelser, är om anonyma…

Bok- och filmrekommendationer PIT: Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup
Bok- och filmrekommendationer PIT: Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

Den här gången ska vi prata om John Carreyrous bok Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup.

Visselblåsning: Europa jämfört med USA
Visselblåsning: Europa jämfört med USA

Jourlinjer för visselblåsare har en given fördel dvs. att fler varningar kan rapporteras.

Historien om jourlinjer för visselblåsare i korthet
Historien om jourlinjer för visselblåsare i korthet

Jourlinjer användes först i USA för att ge människor en chans att lämna tips på en federal och lagstadgad nivå.

Förtroendepersonens dilemma
Förtroendepersonens dilemma

Anonymitet är ett krav för ett rapporteringssystem med låg tröskel, men det är inte alltid möjligt.

Efterlevnadsprogram: först när man prövat en sak vet man vad den går för
Efterlevnadsprogram: först när man prövat en sak vet man vad den går för

Efterlevnadsprogram, I tider som präglas av finansiella och ekonomiska svårigheter, eller under en hälsokris, hamnar en organisations interna kontroller under…

Tips för att skapa en säkrare arbetsmiljö: Omfamna, lär ut, utöva …
Tips för att skapa en säkrare arbetsmiljö: Omfamna, lär ut, utöva …

Medarbetare är den viktigaste informationskällan. De är arbetsplatsens ögon och öron. Du bör ge dem frihet, ansvar och förtroende.

Sex anledningar till varför du inte vill använda en ombudsman – och ett sätt att använda honom/henne som är fullständigt logiskt
Sex anledningar till varför du inte vill använda en ombudsman – och ett sätt att använda honom/henne som är fullständigt logiskt

Vissa företag anställer en extern ombudsman som ett sätt att etablera den interna rutinen för oegentligheter. Genom att organisera sig…

En bra fråga till din vd är: har du kontroll över oegentligheter i din organisation?
En bra fråga till din vd är: har du kontroll över oegentligheter i din organisation?

Varför är detta en viktig fråga? Det är inte bara företagets rykte som står på spel, styrelsemedlemmarna riskerar även (personlig)…

Fem saker att göra och inte göra för ett rapporteringsprogram för oegentligheter
Fem saker att göra och inte göra för ett rapporteringsprogram för oegentligheter

Vår affärskunskap säger oss att erfarenhet är värdefullt vid beslutsfattande. Rapporteringssystem och -processer för oegentligheter finns sällan innan en sådan…

Ultimat visselblåsningsskydd för rapportering av oegentligheter
Ultimat visselblåsningsskydd för rapportering av oegentligheter

Medarbetares oro för att själva råka illa ut skapar barriärer för rapportering av oegentligheter. Den här organisationen går längre än…

Vill du lära dig mer, diskutera idéer eller dela åsikter?