Använd inte termen visselblåsare i ert efterlevnadsprogram!

Termen visselblåsare används vitt och brett i dagens samhälle. Detta bruk av termen är allmän praxis i många företags efterlevnadsprogram och den är inkluderad i flera olika lagar och regelverk. Exempel på detta är ”The House for Whistleblowers Act” (Visselblåsarlagen) i Nederländerna eller det antagna ”Direktivet för skydd av personer som rapporterar överträdelser av gemenskapslagen”, mer allmänt känt som “EU:s direktiv för skydd av visselblåsare.”

Men vad förknippar du först med att vara en visselblåsare? Kanske den allmänt kände ”Deep Throat” som läckte viktig information som exponerade den f.d. presidenten Richard Nixon under Watergate-skandalen? Kanske kommer du att tänka på Cinthia Cooper, Sherron Watkins eller Coleen Rowley, vars gemensamma handlingar gjorde dem till Time Magazines årliga personlighet under 2002?

Kanske är det mer i linje med Edward Snowden eller Julian Assange vars avslöjanden resulterade i ett liv där de måste hålla sig gömda och fruktan för att utlämnas till USA? Även om deras publikationer hyllas av många, är det inte troligt att du skulle vilja befinna dig i deras kläder.

Europeisk kultur som bildats av många olika sysselsättningar genom historien, har även en inverkan på den negativa bibetydelse som termen visselblåsare har. Har du någonsin sökt på termen i ett lexikon? Tjallare, förrädare, skvallerbytta, bråkmakare och skandalspridare är inte uttryck du vill associeras med.

Varför är det så att termen ”visselblåsare” är så allmänt använd i dagens efterlevnadsprogram? En möjlig förklaring är att termen av misstag har förväxlats med begreppet att ”tala rent” genom vilket anställda uppmuntras till att rapportera etiska överträdelser eller ett brott mot en organisations uppförandekod.

När ni skriver era interna riktlinjer för rapportering har ni bara en enda chans. Tänk efter noga om hur ni vill tala till era anställda och försäkra er om att ni inte skrämmer bort dem. Ingen vill vara en tjallare som skvallrar på sina kollegor. När allt kommer omkring, handlar det om att skapa en kultur där man kan tala klarspråk. En säker miljö där era anställda kan ge uttryck åt sina bekymmer utan att bli betraktad som en visselblåsare!

Prata med våra experter

Vill du lära dig mer, diskutera idéer eller dela åsikter?

Kontakta oss