Ultimate Whistleblower Protection for rapportering av kritikkverdige forhold

En SpeakUp® fra virkeligheten

Sak om rapportering av kritikkverdige forhold

Ansattes bekymring for deres personlige velvære setter grenser for rapportering av kritikkverdige forhold. Denne organisasjonen tar anonymitet et skritt videre for å beskytte sine rapporterende ansatte.

Harald er administrasjonsmedarbeider ved finansavdelingen i den tyrkiske divisjonen av en multinasjonal industribedrift. Firmaets hovedkvarter ligger i Tyskland. Harald har jobbet i selskapet i mange år og er blitt litt av en ekspert på sitt felt. Han gjenkjenner transaksjoner svært raskt og er i stand til å identifisere nye, vanlige eller uvanlige transaksjoner. Han er også gode venner med kolleger fra andre avdelinger som holder ham oppdatert om hvordan avdelingene deres klarer seg.

På et tidspunkt la Harald merke til at selv om noen av transaksjonene så vanlige ut, samsvarte de ikke med informasjonen kollegene hadde gitt ham. Etter at han hadde sett nærmere på disse transaksjonene, oppdaget Harald ytterligere uoverensstemmelser. Disse pekte på visse enkeltpersoner høyere opp i organisasjonen. Da han hørte kommentarer fra kolleger i andre avdelinger om hvordan disse personene hadde endret forbruksvanene sine, følte Harald at han burde rapportere bekymringene sine. Bekymringenes følsomhet og en alvorlig trussel om gjengjeldelse gjorde at han tvilte på om han burde gjøre dette. Det at han var i stand til å sende en anonym rapport direkte til hovedkvarteret, hjalp ham med å ta beslutningen om å faktisk varsle.

«Det at han var i stand til å sende en anonym rapport direkte til hovedkvarteret, hjalp ham med å ta beslutningen.»

Hovedkvarteret for organisasjonen bestemte seg for å undersøke saken. Dette ble gjort svært forsiktig for ikke å tipse lokale ansatte som kunne være involvert. Hovedkvarteret ble stadig mer overbevist om at dette kunne være en alvorlig sak og bare toppen av isfjellet etter kommunikasjon med Harald gjennom SpeakUp-systemet. For å behandle en sak på denne måten trengte selskapet å kunne kommunisere med den anonyme ansatte for å få tilstrekkelig informasjon til å kunne rettferdiggjøre denne typen undersøkelse. Det var her SpeakUp fra People Intouch viste seg å være nyttig. Et internt tilsynsteam ble sendt til Tyrkia for å undersøke saken. Den interne revisjonsplanen ble endret slik at den så ut som en vanlig revisjon. Oppdagelsen av de første mistenkelige fakta ga et enda bedre grunnlag for videre og mer dyptgående undersøkelser.

Hovedkvarteret informerte senere Harald om at revisjonsteamet hadde samlet tilstrekkelig bevis, og at det ville fjerne eventuelle referanser fra sin dokumentasjon som antydet at saken skyldtes en varslerrapport.

«Enhver henvisning til at saken ble igangsatt av en varslerrapport, ble fjernet fra dokumentasjonen.»

Dette er den ultimate beskyttelsen for enhver varsler. Ikke bare kunne Harald forbli anonym, men også det faktum at en varsler noen gang var involvert, ble slettet. Etter vårt syn forsto dette selskapet fullt ut hva rapportering om kritikkverdige forhold handler om. Det handler nemlig om å løse og korrigere problemet i stedet for å fokusere på varsleren.

Snakk med ekspertene våre

Vil du lære mer, diskutere ideer eller dele meningene dine?

Ta kontakt

Share this page