Tips for å skape et tryggere arbeidsmiljø: Omfavn, fortell, praktiser …

De ansatte er den viktigste kilden til informasjon. De er øynene og ørene på arbeidsplassen. Du skal gi dem denne friheten, dette ansvaret og denne tilliten. Husk at folk flest faktisk ønsker å bidra. Det ligger i menneskets natur. Dette høres kanskje lett ut, men det kan være utfordrende, da varsling kan misforstås. I denne innsikten deler vi tips for ledere om hvordan man kan oppnå en SpeakUp-kultur.

Kanskje du kjenner deg igjen
Tenk deg at du er en arbeidstaker som bærer på en stor bekymring, men du har ikke mulighet til å si ifra om dette i arbeidsmiljøet ditt. Det mangler synergi mellom din varsling og noen som lytter.
Vi forstår at det ikke er lett for arbeidstakere å finne de rette ordene når de skal formidle noe negativt til sin ledelse. Kanskje stiller arbeidstakeren vage spørsmål eller hinter til noe. Arbeidstakeren prøver å finne ut om ledelsen er åpen for dette. Det kunne vært lett for ledelsen å si «la oss sette dette på dagsorden for neste toukersmøte». Et slikt svar kan få arbeidstakeren til å føle at saken ikke er viktig. I verste fall kan arbeidstakeren velge å slutte, og det kan føre til tap av kompetanse samt skade på selskapets omdømme. Og problemet er fremdeles uløst og kan potensielt vokse.

Det vi kan lære av dette eksempelet, er at du må gi dine ansatte den mentale sikkerheten som gir dem friheten til å si ifra og samhandle med deg og fellesmålene for selskapet. For å skape denne trygge synergien mellom lytter og taler i praksis trenger du et godt rapporteringssystem, som SpeakUp®-systemet. Selv om varsleren ønsker å være anonym, kan du ha en samtale og sjekke fakta ved hjelp av SpeakUp.

De ansatte er den viktigste kilden til informasjon. De er øynene og ørene på arbeidsplassen. Du skal gi dem denne friheten, dette ansvaret og denne tilliten.
Som vi har vist, spiller ledere en viktig rolle i veien mot faktisk integritetsledelse på arbeidsplassen. Vi vil gi deg fire tips:

  • Én. OMFAVN. Aksepter den vanskelige dynamikken mellom varsler og lytter. Omfavn et godt rapporteringssystem, f.eks. SpeakUp-systemet, som et verdifullt og nødvendig verktøy.
  • To. FORTELL. Del visjonen din med kollegaene dine og gi uttrykk for at integritet er en nødvendighet … men ikke være altfor alvorlig, hold det enkelt og positivt. Gjør det normalt å si ifra.
  • Tre. PRAKTISER. Sett integritet på dagsorden, skap en SpeakUp-kultur og gjør det til et levende emne. Glem salgsmålene et øyeblikk og diskuter potensielle feiltrinn. Selv om dette ikke er enkelt, prøv å lytte så godt du kan
  • Fire. SIKRE INTEGRITETEN. Gi dine overordnede tilbakemelding om integritet. Legg til rette for kontinuerlige dialoger i teamet ditt.

Hvis du er i en situasjon med en varsler, må du huske på: aksepter, lytt og ikke få panikk. Noen sier ifra, noen føler seg trygg på å fortelle om en bekymring – dette er bra. Gå foran med et godt eksempel, ha fokus på fakta (ikke spør hvem som gjorde det) og oppsøk ekspertråd.

Snakk med ekspertene våre

Vil du lære mer, diskutere ideer eller dele meningene dine?

Ta kontakt

Share this page