Om oss – SpeakUp-samfunnet

For nesten 20 år siden stiftet Rolf Thung People Intouch som en avlegger av sin konsulentbedrift med fokus på organisasjonskultur. People Intouch vokste seg større, og Rolf Thung var snart omringet av kulturantropologer, økonomer, jurister og kriminologer. De hadde alle én ting til felles: De var interessert i «varslerdilemmaet». Hvorfor er det så vanskelig å si fra? Hva kan ansatte, organisasjoner og samfunnet tjene på at flere sier fra? Hva kan vi gjøre for å tette gapet mellom skjult informasjon og informasjon som er kjent for de som kan gjøre en endring? Det ble et hovedmål i vår misjon å fokusere på både produkt og kunnskap. Bare med den riktige kunnskapen kan vi bygge det beste produktet og tjene organisasjonen og bekymrede, lojale vitner.

Vi har en tydelig forpliktelse om alltid å holde fokus: Du skal aldri undervurdere hvor komplisert det kan være å si fra.

Dette mener vi fremdeles.

Snakk med ekspertene våre

Vil du lære mer, diskutere ideer eller dele meningene dine?

Ta kontakt

Share this page