Ikke bruk termen «varsler» i samsvarsprogrammet deres.

Termen varsler blir ofte brukt i dagens samfunn. Bruken av termen er vanlig praksis i mange bedrifters samsvarsprogrammer, og det er innlemmet i en rekke lover og vedtekter. Eksempler er The Dutch House for Whistleblowers Act i Nederland og Direktiv om vern av personer som varsler om brudd på EU-lovgivningen, også kjent som Direktiv om vern av varslere.

Men hva er din første assosiasjon med å være en varsler? Kanskje de beryktede handlingene til «Deep Throat», personen som lekket kritisk informasjon som eksponerte den tidligere amerikanske presidenten Richard Nixon under Watergate-skandalen? Eller kanskje Cinthia Cooper, Sherron Watkins eller Coleen Rowley hvis handlinger gjorde dem til Time Magazines Person of the Year i 2002?

Eller er det mer i retning av Edward Snowden eller Julian Assange, hvis avsløringer førte til et liv i skjul i frykt for å bli utlevert til USA? Selv om publiseringene deres er hyllet av mange, vil du nok helst ikke være i deres sko.

Europeisk kultur, formet av ulike okkupasjonsmakter gjennom historien, gir også negative konnotasjoner knyttet til termen varsler. Har du noen gang slått opp ordet i en ordbok? Angiver, forræder, sviker, sladrehank, bråkmaker og baktaler er ikke persontrekk du vil bli assosiert med.

Så hvorfor blir termen «varsler» så flittig brukt i dagens samsvarsprogrammer? En mulig forklaring er at det har blitt utilsiktet forvekslet med konseptet om «å si ifra», hvor ansatte blir oppmuntret til å rapportere om etiske overtredelser eller brudd på organisasjonens etiske retningslinjer.

Når du fastsetter retningslinjene for intern rapportering, har du én sjanse til å få det riktig. Tenk nøye gjennom hvordan du skal kommunisere med dine ansatte, og sørg for at du ikke skremmer dem bort. Ingen ønsker å være en tyster som baksnakker kollegaene sine. Til syvende og sist handler det om å skape en SpeakUp-kultur. Et trygt miljø hvor ansatte kan fortelle om sine bekymringer uten å bli kalt varsler.

Snakk med ekspertene våre

Vil du lære mer, diskutere ideer eller dele meningene dine?

Ta kontakt