Godta anonyme rapporter

Det viktigste punktet i diskusjonen om det å beskytte noen som er blitt beskyldt, mulig feilaktig, er spørsmålet om anonyme rapporter i det hele tatt skal tillates, og om de skal vektlegges. Mange mener at falske anklager er den logiske konsekvensen av å tillate anonyme rapporter, rett og slett fordi den som rapporterer, ikke trenger å bekymre seg for følgene.

Dette argumentet, som i seg selv er legitimt, har hatt vidstrakte konsekvenser:

 • Den nederlandske arbeidsstiftelsen (STAR) sin policymodell fra 2003 tillater ikke anonyme, interne rapporter;
 • Det franske datatilsynet (CNIL) har vært sterkt imot innføring av varslerdelen av den amerikanske loven Sarbanes Oxley Act vedrørende eierstyring som gjelder for amerikanske børsnotert selskaper; resultatet for Frankrike har vært et mye svakere kompromiss som har vært vanskelig å implementere;
 • Denne linjen er blitt videreført i europeisk skala av Europakommisjonen gjennom Artikkel 29-gruppen; Saken om å tillate anonyme rapporter er ganske tydelig en vanskelig sak;
 • Nasjonale personvernmyndigheter i Europa tar til seg denne meningen i stadig økende grad.

Med innføringen av de tekniske løsningene nevnt tidligere, kan vi redusere denne diskusjonen til normale proporsjoner. Kanskje vi til og med kan komme til en konklusjon, siden muligheten for å komme i kontakt og beholde kontakten med den anonyme personen ville gjort slutt på angivelige negative konsekvenser av anonyme rapporter. Verifiseringsspørsmål kan bekrefte autentisiteten til en rapport samt oppdage og filtrere ut falske. Disse tekniske løsningene binger et helt nytt perspektiv på debatten rundt anonyme rapporter,

da de gjør det mulig:

 • å ta kontakt med anonyme varslere
 • å verifisere anklager
 • å få mer informasjon fra varsleren under etterfølgende granskning

Er anonyme rapporter fremdeles anonyme rapporter slik de defineres av arbeidsstiftelsen og Artikkel 29-gruppen? Og vil ikke dette gjøre argumentet mot å sende anonyme rapporter via anonyme brev eller anonyme telefonsamtaler irrelevant?

Kunnskapen om at det ikke er noe poeng i å sende inn falske rapporter fordi de kan filtreres bort ved å stille verifiseringsspørsmål, vil betydelig redusere antall falske anklager. Personen som sender inn falske rapporter, kan vikle seg inn i sitt eget nett av løgner, avsløre for mye om seg selv og deretter bli identifisert.

Et godt varsleropplegg kan derfor inneholde betingelser om følgende:

 • Det skal ikke lenger legges vekt på anonyme brev eller telefonsamtaler utenfor systemet; de kan til og med forbys. Det vil for mange organisasjoner være en velsignelse hvis styret eller leder for representantskapet ikke lenger trengte å behandle anonyme brev.
 • Manglende evne til å svare på verifiseringsspørsmål gjør rapporten og varsleren mistenkelige.
 • Personer som med vilje sender inn en falsk rapport, begår et grovt brudd på retningslinjene og vil bli idømt sanksjoner hvis de blir tatt.
 • Personer som beviselig har sendt inn en rapport i ond tro, kan saksøkes av den anklagede etter mulig identifisering.

Disse betingelsene kan imidlertid ikke brukes i varslingsprosedyrer hvor det ikke er mulig å stille ytterligere spørsmål, da rapporter som er sendt inn i god tro, til syvende og sist kan avvises for vurdering og dermed ende opp med å kategoriseres som «falske». Truende ordlyd vil motarbeide rapporter som er gjort i god tro.

Snakk med ekspertene våre

Vil du lære mer, diskutere ideer eller dele meningene dine?

Ta kontakt

Share this page