EUs varslingsdirektiv: Det er på tide å fokusere på interne rapporteringskanaler

Skandaler som Dieselgate, LuxLeaks, Panamapapirene, Cambridge Analytica og mer nylig Danske Bank viste den viktige rollen, men også sårbarheten, til varslere. Den europeiske union innså at disse skandalene kanskje aldri hadde kommet frem i lyset uten at modige insidere sa fra. I april 2019 ble direktivet om beskyttelse av personer som rapporterer om brudd på unionsloven, også kjent som EUs varslingsdirektiv, vedtatt.

EUs varslingsdirektiv krever at organisasjoner med mer enn 50 ansatte treffer tiltak for å beskytte varslere mot gjengjeldelse ved å etablere interne, fortrolige rapporteringskanaler og sette opp tydelige prosedyrer.

Medlemsstatene (og juridiske enheter) må kunne etterkomme direktivet innen utgangen av 2021. Organisasjoner med under 250 ansatte har to år på seg til å implementere direktivet.

En trelags rapporteringsstruktur blir innført. Denne strukturen gir varslere muligheten til å rapportere om sine bekymringer gjennom følgende kanaler:

  1. Interne rapporteringskanaler: skal settes opp av enhver juridisk enhet med mer enn 50 ansatte
  2. Eksterne rapporteringskanaler: tilrettelagt av relevante nasjonale myndigheter eller de aktuelle EU-institusjoner, organer, kontorer og byråer
  3. Offentlige rapporteringskanaler: å gå direkte til media som en siste utvei

Varslere oppfordres til å bruke den interne rapporteringskanalen først, men dette er ikke obligatorisk for å kvalifisere for beskyttelse. De kan velge den kanalen de ønsker, for eksempel når de frykter gjengjeldelse.

Det er på tide å innse at «varsling» vil bli et hett tema.

EUs varslingsdirektiv vil senke terskelen for rapportering, noe som er bra! Folk vil bli oppfordret til å si fra, noe som bidrar til et mer transparent samfunn, på samme måte som innføringen av GDPR startet en trend med økt fokus på personvern og åpenhet.

Det betyr også at det er på tide å fokusere på din interne rapporteringsmekanisme. Hvis du har et effektivt og trygt rapporteringssystem, vil de ansatte føle seg komfortable med å si fra internt. Dette vil gi organisasjonen din sjansen til å oppdage og løse problemer så raskt som mulig. Ellers kan de ansatte føle at å gå til myndighetene eller media (med sensitiv informasjon) er det eneste alternativet.

Så … tenk på hva som skal til for å sette opp et effektivt og pålitelig system og gi folkene dine en reell sjanse til å si fra!

Snakk med ekspertene våre

Vil du lære mer, diskutere ideer eller dele meningene dine?

Ta kontakt

Share this page