EUs direktiv om vern av varslere: En oppfordring til etisk ledelse

I People Intouch er vi store tilhengere av lover som beskytter enkeltpersoner («varslere») som jobber for åpenhet og etisk atferd. Vi ønsker EUs direktiv om vern av varslere (EU 2019/1937) og alle nasjonale versjoner av den velkommen. Som eksperter på rapportering av kritikkverdige forhold setter vi stor pris på den symbolske betydningen og oppmerksomheten som direktivet gir dette emnet.

Vi ser imidlertid også potensielt skadelige aspekter som kan oppstå i respons til direktivet.

Alle organisasjoner har en svært viktig målsetning å oppnå samtidig som de skal overholde «varslingsloven». Nemlig å oppmuntre til proaktiv åpenhet gjennom varsling, slik at etiske overtredelser kan oppdages så fort som mulig. Selv om disse målene virker like, kan de i realiteten ofte være i konflikt. Dette skjer i hovedsak når organisasjoner innfører et sterkt samsvar med varslingsloven som metoden for å skape proaktiv åpenhet gjennom å si fra. Denne tilnærmingen fører ofte til at organisasjoner kommuniserer verktøy for rapportering av kritikkverdige forhold med et juridisk språk som har kompliserte fremgangsmåter, forvirrende omfangsbegrensninger, rettigheter og plikter og bruker truende merkelapper som «varslere» på de som bruker verktøyet. Når organisasjoner kommuniserer et varslingsverktøy på denne måten, fører det til at færre bruker det.

Det er derfor svært viktig å ha en enkel måte å kommunisere mulige kritikkverdige forhold på. Hvis metodene for å si fra er diffuse og kompliserte, er terskelen høyere for å rapportere. «La det være enkelt» er derfor et hovedelement i ethvert vellykket SpeakUp-program.

Med dette i tankene når vi setter EUs direktiv om vern av varslere på agendaen, ønsker vi å be deg om følgende:

 • Grip sjansen og invester i innføringen av et pragmatisk og tydelig SpeakUp-program;
 • Anerkjenn at formålet med et slikt program aldri har vært å skape varslere eller rapporter;
 • Anerkjenn at det viktigste formålet med et slikt program er å få åpenhet for å få slutt på forseelser;
 • Anerkjenn at et fokus på loven alene vil avskrekke de som bare vil dele en bekymring;
 • Anerkjenn at en person som bare vil dele en bekymring, ikke er det samme som en varsler;
 • Anerkjenn at bruk av varslerbeskyttelseslover antyder at det finnes en varsler. Den beste varslerbeskyttelsen er å ikke ha en varsler i det hele tatt;
 • Anerkjenn at varslerbeskyttelse er begrenset: Du kan aldri (aldri!) beskytte noen fra sosial utfrysing eller psykisk utmattelse som kan følge med varsling;
 • Anerkjenn at du noen ganger må sette ønsket om å implementere lovteksten til punkt og prikke til side og tørre å stå for det som til syvende og sist er det som er riktig å gjøre;
 • Vis hvor du står og gjør det som er riktig for dine ansatte: fokuser på og invester i et preventivt internt sikkerhetsnett: Ditt SpeakUp-program;
 • Beskytt dine ansatte fra overilt å rapportere til en ekstern kilde;
 • Aldri (aldri!) undervurder hvor vanskelig det kan være å si fra, og ha dette i tankene når du utformer og forbedrer ditt SpeakUp-program.

Man skal selvsagt strebe etter å beskytte «varslere» så godt man kan, dersom en slik uheldig situasjon skulle oppstå. Men man må heller ikke glemme at ikke alle henvendelser hvor man deler en bekymring, er en varslingssak. Denne oppfatningen kan alene skremme folk bort. Med andre ord: «Varsling» skal ha sin plass et eller annet sted i SpeakUp-programmet, men det skal ikke være hovedelementet. Hvis det er det, vil det ha en negativ effekt på det endelig målet om tidlig åpenhet gjennom å si fra.

Med dette vil vi gjøre alle oppmerksom på denne risikoen, slik at vi sammen kan beskytte «varsleren», de ansatte, organisasjonen og samfunnet som helhet på en bedre måte. Vi ser fram til å høre ideene deres!

Snakk med ekspertene våre

Vil du lære mer, diskutere ideer eller dele meningene dine?

Ta kontakt

Share this page