Et godt spørsmål til administrerende direktør er: Har du kontroll over kritikkverdige forhold i organisasjonen din?

Hvorfor er dette et viktig spørsmål? Ikke bare står selskapets omdømme på spill, men styremedlemmene dine risikerer (personlig) erstatningsansvar når kritikkverdige forhold utvikler seg til skandaler. Hvis et styre ikke har kontroll, utsetter de seg for mulig fengsel og bøter.

Så hva mener vi med å «ha kontroll» på styrenivå? Se for deg en alvorlig sak om seksuell trakassering som involverer en leder i en høy stilling som finner sted utenfor hovedkontoret. I denne situasjonen er det viktig at styremedlemmene mottar relevant informasjon så fort som mulig, slik at de kan ta ansvar og iverksette tiltak.

Hvordan ha kontroll på kritikkverdige forhold?

Til å begynne med må du gi de ansatte en sjanse til å snakke om kritikkverdige forhold for å motta relevant informasjon. De fleste selskaper har flere rapporteringskanaler: å kunne gå til lederen, gå til avdeling for etterlevelse / juridisk avdeling / HR eller, for svært sensitive tilfeller, rapportere (anonymt) gjennom et rapporteringssystem for kritikkverdige forhold. Særlig de veldig følsomme sakene bør mottas direkte på hovedkontornivå.

Når noen sender inn en rapport via et rapporteringssystem for kritikkverdige forhold, begynner det virkelige arbeidet. Hvordan kan du sørge for at sensitiv informasjon når de rette folkene?

Vi foreslår å gå for et triageoppsett, eller «sentralt inntak, desentralisert håndtering», som vi kaller det.

I korte trekke fungerer det slik: Alle rapporter om kritikkverdige forhold mottas først av en dedikert, liten inntakskomité (bestående av to eller tre personer) på hovedkvarternivå. De foretar den første bedømmelsen: Kan en sak behandles lokalt, eller er den så følsom at øyeblikkelig opptrapping til toppledelse eller et etisk utvalg er nødvendig?

Hvis vi går tilbake til #metoo-saken med en medarbeider i høy stilling: sensitiv, forretningskritisk informasjon skal ikke være tilgjengelig for alle i organisasjonen. Det skal kun håndteres av de som må vite. Det handler om informasjonskontroll.

Snakk med ekspertene våre

Vil du lære mer, diskutere ideer eller dele meningene dine?

Ta kontakt

Share this page