En kort historie om varslertelefoner

Varslertelefoner ble introdusert i USAs føderale varslingslover for lenge siden. Tanken var at det skulle være trygt og enkelt å rapportere brudd på helse- og sikkerhetslover. Fenomenet «varsling» er inngrodd i det amerikanske samfunnet. Det blir sett på som en utvidelse av ytringsfriheten, en rettighet som beskyttes av det første tillegget i den amerikanske grunnloven. False Claims Act (falske krav-loven) ble innført i 1863, og denne loven gjør det mulig for borgere å saksøke selskaper som feilaktig har gitt staten en disfavør. Siden da har en imponerende infrastruktur for varsling utviklet seg i USA, blant annet en rekke statlige og føderale lover som beskytte varslere. I 2002 sørget loven Sarbanes Oxley (SOX) for ytterligere varslerbeskyttelse. SOX krever at ansatte må kunne rapportere mistenkte overtredelser anonymt. SOX sier også at intern varsling er en egnet metode. Selskaper som er oppført på New York-børsen, forplikter seg til å følge disse betingelsene. Europeiske selskaper som ikke er oppført på New York-børsen, vurderer en intern varslertelefon, enten i respons på andre lovmessige krav (f.eks. retningslinjer for selskapsledelse) eller private initiativer. Viktigst av alt er at selskaper ser at varslertelefoner implementeres hos andre selskaper og tar derfor opp denne praksisen som del av integritetspolicyen.

En god intern rapporteringsprosedyre, inkludert et rapporteringssystem (kan være anonymt), blir stadig oftere sett på som en essensiell komponent av en omfattende integritetspolicy. Internasjonale organisasjoner (Transparency International, ICC) har bestemt at en varslertelefon er del av beste praksis, og de fire store finansselskapene (Big Four) promoterer også brukes av varslertelefoner. I vår praksis har vi sett at etterspørselen etter interne varslertelefoner vokser, og vi merker oss samtidig en stadig mer profesjonell tilnærming til implementering og administrering av verktøyet.

Snakk med ekspertene våre

Vil du lære mer, diskutere ideer eller dele meningene dine?

Ta kontakt

Share this page