Den betroddes dilemma

Anonymitet, et krav i et lavterskel rapporteringssystem, er ikke alltid mulig. Prosedyrer og juridiske prosesser kan føre til at den betrodde tvinges til å avsløre varslerens identitet. Dette skader ikke bare rettighetene til varsleren det gjelder, men det kan også ha katastrofale følger for tilliten til det interne rapporteringssystemet. Det vil derfor komme færre rapporter.

Praktiske begrensninger hever terskelen for rapportering, f.eks. tilgjengelighet bare i arbeidstiden, møter som ofte foregår etter avtale og kollegaer som informeres om det planlagte møtet i siste øyeblikk.

En organisasjon kan sette opp en prosedyre for å rapportere om kritikkverdige forhold på flere måter. For at en varslingsprosedyre skal lykkes, er det svært viktig at terskelen for å varsle er så lav som mulig. Enhver nøling kan tross alt hindre at viktige varsler blir levert, og ledelsen kan derfor ikke respondere. Flere organisasjoner har utpekt en betrodd medarbeider som skal motta varsler. Bruken av en betrodd person har imidlertid flere ulemper som hindrer dette i å bli ansett som et rapporteringsalternativ med lav terskel.

Her er noen begrensninger som den betrodde personen må jobbe innenfor: En betrodd person har ofte en deltidsstilling, og den er gitt en ansatt som allerede er ansvarlig for andre oppgaver. Et varsel kommer som regel uventet og ubeleilig. Den betrodde kan dessuten ikke forventes å ha kunnskapen til å håndtere rapportene på riktig måte, rapporter som strekker seg fra seksuell trakassering til komplekse svindelsaker.

Ytterligere utfordringer med tanke på fortrolighet: Det å bli utpekt til en betrodd person som mottar varsler, er ofte midlertidig; man skifter ofte stilling. Det vil si at personen du leverte en fortrolig rapport til i forrige måned, kanskje ikke lenger er i en stilling der vedkommende kan sikre at informasjonen håndteres på egnet måte.

Den betrodde personen er ofte «for nær» den som varsler: De er i samme organisasjon, i samme avdeling og er ikke atskilt nok fra organisasjonen og ledelsen.

Noen ganger velger man å ansette en betrodd person utenfor organisasjonen, delvis på grunn av det siste. Selv om dette øker avstanden mellom dem og varsleren, kan det også påvirke rapporteringsterskelen negativt. I tillegg må en ekstern betrodd person alltid først kontakte folk i organisasjonen fordi de mangler dybdekunnskaper om organisasjonen.

Vi mener at bruken av en betrodd person ikke er den beste løsningen, verken for potensielle varslere eller for organisasjonen. For å håndtere disse ulempene har People Intouch utviklet SpeakUp®-systemet. Denne interne varseltelefonen er 100 % anonym, tilgjengelig døgnet rundt og sikrer at varsler sendes til relevant person i organisasjonen direkte, uten at andre trenger å gripe inn.

 

Snakk med ekspertene våre

Vil du lære mer, diskutere ideer eller dele meningene dine?

Ta kontakt

Share this page