Bør du belønne personer som varsler?

Hvis vi ønsker å øke sannsynligheten for at ansatte skal varsle, kan økonomisk belønning virke som et logisk valg. En pengebelønning kan være et mer direkte insentiv for personer som er nervøse for å si ifra om sine bekymringer om andre. Hvis belønninger øker antall rapporter, er det vel et fordelaktig alternativ å vurdere?

Men spørsmålet man må stille seg, er om dette er typen insentiv man vil at varslere skal være motiverte av.

Som en organisasjon vil du at de ansatte skal være ærlige og oppriktige når de rapporterer sine bekymringer. Vi har mange års erfaring på dette feltet, og vi har oppdaget at om noen virkelig mener at noe er galt, da vil de varsle – uansett om de blir økonomisk kompensert eller ikke. Med andre ord, hvis en belønning tilbys, er det sannsynlig at avgjørelsen om å varsle vil endres fra «å gjøre det rette» til å overveie kostnad mot gevinst. Hvis man har fokus på fordelene, kan det hende at det er smartest å vente med å rapportere noe til saken blir svært alvorlig (slik at sjansen for en belønning er størst mulig). Dette er selvsagt ugunstig for formålet med å ha en rapporteringsmekanisme på plass, nemlig å oppdage kritikkverdige forhold på fort som mulig.

Vi mener bestemt at et arbeidsmiljø hvor ansatte fritt og anonymt kan si ifra om mulige forseelser er nøkkelen til en åpen SpeakUp-kultur. Pengebelønninger vil ikke overbevise dine ansatte om å gjøre det som er rett. Selskaper bør i stedet skape sosialt mot. Dette betyr at de ansatte oppmuntres til å si ifra på moralsk grunnlag, fordi de oppriktig mener at noe er galt. Og det vil til slutt føre til et åpent og mer samarbeidsorientert arbeidsmiljø hvor de ansatte føler seg trygge.

Snakk med ekspertene våre

Vil du lære mer, diskutere ideer eller dele meningene dine?

Ta kontakt

Share this page