Moeten mensen worden beloond voor het melden van misstanden?

Als u manieren wilt bedenken om de sympathie van mensen die zich uitspreken, te vergroten, dan kan financieel belonen van uw medewerkers een logische stap lijken. Het uitkeren van een beloning kan mensen die het spannend vinden om hun zorgen te uiten een meer tastbare stimulans geven om dit te doen. Als door het belonen het aantal meldingen toeneemt, dan is dit toch een goede optie om te overwegen?

De vraag is echter of dit de stimulans is waardoor u wilt dat de melders gemotiveerd worden.

Als organisatie wilt u dat uw mensen eerlijk en oprecht zijn als ze hun zorgen uiten. Door onze jarenlange ervaring op locatie hebben we ontdekt dat als iemand echt gelooft dat er iets mis is, deze persoon dit zal melden, ongeacht of er een beloning wordt aangeboden. Met andere woorden, als er een beloning wordt geboden, is het waarschijnlijk dat de beslissing om een melding te doen zal verschuiven van ‘het juiste doen’ naar een afweging tussen kosten en baten. Vanuit het oogpunt van voordeel kan het dan zinvol zijn om te wachten met het doen van een melding totdat het heel ernstig wordt (waardoor de kans op een beloning groter wordt). Dit gaat natuurlijk ten koste van het doel om een meldingsmechanisme te hebben: het zo snel mogelijk opsporen van misstanden.

Wij geloven er sterk in dat uw medewerkers het gevoel geven dat ze zich vrij en anoniem kunnen uitspreken over vermeende misstanden de sleutel is tot het creëren van een open SpeakUp-cultuur. Financiële beloningen zullen uw medewerkers niet op de juiste manier stimuleren. In plaats daarvan zijn bedrijven beter af met het creëren van sociale moed. Dit houdt in dat mensen worden aangemoedigd om zich te laten horen om morele redenen, omdat ze oprecht denken dat er iets mis is. Een open en meer coöperatieve werkomgeving waarin mensen zich op hun gemak voelen, zal daar uiteindelijk het resultaat van zijn.

Praat met onze experts

Meer weten, ideeën bespreken of meningen delen?

Contact opnemen

Share this page