EU klokkenluidersrichtlijn: het is tijd om u te richten op uw interne meldingskanalen

Schandalen zoals Dieselgate, LuxLeaks, de Panama Papers, Cambridge Analytica en meer recentelijk bij Danske Bank hebben de sleutelrol, maar ook de kwetsbaarheid, van klokkenluiders laten zien. De Europese Unie besefte dat deze schandalen misschien nooit aan het licht zouden zijn gekomen als moedige insiders hun stem niet hadden laten horen. In april 2019 werd de “Richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden”, ook bekend als de “EU-klokkenluidersrichtlijn”, aangenomen.

De EU-klokkenluidersrichtlijn vereist dat organisaties met meer dan 50 werknemers maatregelen nemen om klokkenluiders te beschermen tegen represailles door interne vertrouwelijke meldingskanalen en duidelijke procedures op te stellen.

De lidstaten (en de juridische entiteiten) moeten tegen eind 2021 aan de voorschriften voldoen. Organisaties met minder dan 250 medewerkers hebben nog twee jaar extra de tijd om eraan te voldoen.

Er moet een drievoudige rapportagestructuur worden ingevoerd. Deze structuur geeft klokkenluiders de mogelijkheid om hun zorgen te melden via de volgende kanalen:

  1. Interne meldingskanalen: op te zetten door elke juridische entiteit met meer dan 50 werknemers;
  2. Externe meldingskanalen: gefaciliteerd door de relevante nationale autoriteiten of de relevante EU-instellingen, -organen en -agentschappen; of
  3. Openbare meldingskanalen: rechtstreeks naar de media gaan, als laatste redmiddel.

Klokkenluiders worden aangemoedigd om als eerste het interne meldingskanaal te gebruiken, maar dit is niet verplicht om in aanmerking te komen voor bescherming. Ze kunnen het gewenste kanaal kiezen, bijvoorbeeld uit angst voor vergelding.

Het is tijd… om te beseffen dat ‘klokkenluiden’ een hot topic zal worden.

De EU-klokkenluidersrichtlijn zal de drempel verlagen om een melding te doen, wat een goede zaak is! Mensen worden aangemoedigd om zich te laten horen, wat bijdraagt aan een transparantere samenleving, net zoals de invoering van de AVG een onomkeerbare trend van meer aandacht voor privacy en transparantie op gang heeft gebracht.

Het betekent ook dat het tijd is om u te richten op uw interne meldingsmechanisme. Als u een effectief en veilig meldingssysteem heeft, zullen uw werknemers zich beter op hun gemak voelen om zich intern uit te spreken. Dit biedt uw organisatie de kans om problemen zo snel mogelijk op te sporen en op te lossen. Anders krijgen werknemers wellicht het gevoel dat ze alleen naar instanties of de media kunnen gaan (met gevoelige informatie).

Dus…denk na over wat u nodig hebt om een effectief en betrouwbaar systeem op te zetten en geef uw werknemers echt de kans om zich uit te spreken!

Praat met onze experts

Meer weten, ideeën bespreken of meningen delen?

Contact opnemen

Share this page