Ga naar de inhoud

Een korte geschiedenis van meldlijnen

In de Verenigde Staten werden meldlijnen al vroegtijdig ingevoerd als onderdeel van de federale klokkenluiders wetgeving. Overtredingen van wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid moesten veilig en gemakkelijk gemeld kunnen worden. Het fenomeen ‘klokkenluiden’ – ofwel ‘whistleblowing’ – maakt deel uit van de Amerikaanse samenleving. Het wordt gezien als een verlengstuk van het recht op vrijheid van meningsuiting, een recht dat toegekend is in het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. Al in het jaar 1863 werd de ‘False Claims Act’ opgesteld. Deze wet maakt het voor burgers mogelijk om ondernemingen die de overheid ongeoorloofd benadelen, in naam van de staat aan te klagen. Sindsdien heeft zich daar een indrukwekkende klokkenluider infrastructuur ontwikkeld, inclusief een breed scala aan nationale en federale wetgeving ter bescherming van klokkenluiders. In 2002 zorgde de Sarbanes-Oxley (SOX) wetgeving voor een verdere uitbreiding van bescherming van de klokkenluider; SOX eist dat medewerkers anoniem vermoedens van misstanden moeten kunnen melden. Ook duidde SOX intern klokkenluiden aan als een geschikt middel. Bedrijven, genoteerd aan de beurs van New York moeten aan deze voorwaarden voldoen. Europese bedrijven die niet genoteerd staan aan de beurs van New York overwegen een interne meldlijn ofwel door andere wettelijke eisen (zoals codes voor goed ondernemingsbestuur) of door private initiatieven. Bovenal zien de bedrijven een meldlijn steeds vaker opduiken bij andere bedrijven en nemen ze deze praktijk over als onderdeel van hun integriteitsbeleid.

Een goede interne meldregeling, inclusief een (anoniem) meldsysteem, wordt steeds meer beschouwd als een must have binnen een allesomvattend integriteitsbeleid. Internationale organisaties (Transparency International, ICC) verkondigen een meldlijn als ‘best practice’ en ook de ‘Big Four’ accountant firma’s propageren het gebruik van meldlijnen. We zien in onze praktijk niet alleen de vraag naar een interne meldlijn groeien, ook merken we dat het implementeren en het managen van de tool steeds professioneler wordt aangepakt.

Praat met onze experts

Meer weten, ideeën bespreken of meningen delen?

Contact opnemen

Share this page