Uskotun miehen ongelma

Anonyymius on edellytys matalan kynnyksen ilmoitusjärjestelmälle, mutta aina sitä ei voida toteuttaa. Erilaisten prosessien ja lakisääteisten käsittelyjen vuoksi uskotun miehen voi olla pakko paljastaa väärinkäytöksestä ilmoittavan henkilöllisyys. Tämä loukkaa ilmoituksen tekijän oikeuksia, ja vaikuttaa lisäksi haitallisesti sisäisen ilmoitusjärjestelmän luotettavuuteen. Tästä taas aiheutuu se, että ilmoituksia tehdään harvemmin.

Käytännölliset rajoitukset nostavat ilmoittamiskynnystä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi mahdollisuus ilmoituksen tekemiseen vain työaikana, tapaamisesta sopiminen ja tapaamisesta tiedottaminen viime hetkellä.

Organisaatiolla on monia tapoja järjestää menettely väärinkäytöksistä ilmoittamiseen. Ilmoittamisen onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, että ilmoittamiskynnys on mahdollisimman matala. Joskus pienikin este voi aiheuttaa sen, että ilmoitus jää tekemättä, jolloin johto ei voi reagoida siihen. Monet organisaatiot ovat nimittäneet uskotun miehen ottamaan ilmoituksia vastaan. Uskotun miehen käyttöön liittyy kuitenkin myös monia haittoja, joiden vuoksi sitä ei voi pitää matalan kynnyksen ilmoitustapana.

Uskotun miehen toimintaan liittyy seuraavia rajoitteita: Uskotun miehen työ on usein osa-aikatyötä, ja siitä vastaa työntekijä, jolla on vastuullaan myös muita tehtäviä. Ilmoitus tehdään yleensä odottamatta ja hankalaan aikaan. Uskotun miehen ei voida myöskään odottaa hallitsevan ilmoitusten asianmukaista käsittelyä, sillä niiden aiheet voivat vaihdella seksuaalisesta häirinnästä monimutkaisiin petostapauksiin.

Luottamusta voivat heikentää myös seuraavat tekijät: uskotuksi mieheksi nimittäminen on usein väliaikaista ja työnimikkeet vaihtuvat usein. Tällöin se henkilö, jolle teit edellisessä kuussa luottamuksellisen ilmoituksen, ei ehkä enää olekaan siinä asemassa, jossa tietoja voidaan käsitellä asianmukaisesti.

Uskotut miehet ovat usein ”liian lähellä” ilmoituksen tekijöitä. He ovat samassa organisaatiossa, samalla osastolla eivätkä toimi riittävän erillään organisaatiosta ja sen johdosta.

Joskus viimeksi mainittu seikka voi vaikuttaa siihen, että uskottu mies palkataan organisaation ulkopuolelta. Vaikka tämä lisää uskotun miehen ja ilmoittajan välistä etäisyyttä, se voi vaikuttaa negatiivisesti ilmoittamiskynnykseen. Lisäksi ulkopuolisen luotetun miehen on ensin otettava yhteyttä organisaatioon kuuluviin henkilöihin, koska hänellä ei ole syvällistä tietoa organisaatiosta.

Meidän mielestämme uskotun miehen käyttö ei ole paras ratkaisu väärinkäytöksistä ilmoittavien eikä myöskään organisaation kannalta. Ratkaisuksi näihin ongelmiin People Intouch on kehittänyt SpeakUp®-järjestelmän. Sisäinen ilmoituslinja on 100-prosenttisesti anonyymi, se on käytettävissä 24/7 ja se takaa, että ilmoitukset lähetään suoraan oikealle henkilölle organisaatiossa ilman muiden väliintuloa.

 

Keskustele asiantuntijoidemme kanssa

Haluatko oppia lisää, keskustella ideoista tai jakaa näkemyksiä?

Ota yhteyttä

Share this page