Praktiske udfordringer ved implementeringen af det europæiske whistleblowerdirektiv

Del 1 – Hvilke udfordringer kommer det europæiske whistleblowerdirektiv til at føre med sig?

Det europæiske whistleblowerdirektiv (EU 2019/1937) (“Direktivet” eller “EUWBD”) er et varmt diskussionsemne lige nu. Det giver mening, siden det er et nyt og omfattende stykke lovgivning, som skal implementeres i nationale love og organisationers compliance. Men hvad kommer det faktisk til at ændre? Og hvordan bør organisationer gribe disse ændringer an?

I denne serie i tre dele, skrevet i samarbejde med erfaren compliance-ekspert Ezekiel Ward  fra North star Compliance, ser vi på Direktivet fra perspektivet af multinationale organisationer. Direktivet giver os meget at lære og iagttage i de kommende år.

Så hvad er det nye i whistleblowerdirektivet?

For det første er det – af et direktiv at være – et meget detaljeret dokument. Det omfatter både overordnede mål for medlemsstater, men også hvad der forventes at ske i individuelle tilfælde. Organisationer med flere end 250 medarbejdere skal efterleve kravene senest den 17. december 2021. De organisationer, der har flere end 50 medarbejdere, skal gøre det senest den 17. december 2023. Der findes detaljerede oplysninger om håndteringen af individuelle rapporter, såsom anbefalede tidshorisonter for besvarelser og hvad disse besvarelser bør indeholde. Det grundlæggende i at overholde Direktivet er beskrevet i denne tidligere artikel.

For det andet er der en måde, hvorpå whistleblowere kan rapportere eksternt til myndighederne i medlemsstaterne. Under visse omstændeligheder kan en whistleblower offentliggøre en sag.

For det tredje er der detaljerede oplysninger om sikring mod repressalier, som vil fange opmærksomheden hos enhver, som har kendskab til behandling af whistleblowing-sager. Det praktiske ved håndteringen af repressalier kræver undersøgelse.

Hvad er ikke nyt?

Som overstående antyder, er der rigeligt ved Direktivet, som ikke er nyt. En compliance-ekspert ved en multinational organisation vil nok se på reglerne og afgøre, at de allerede i mange år har haft nogle af disse krav.

Det hele handler om repressalier. Et diskret og endnu ikke vidt omdiskuteret punkt er, at Direktivet ikke har indflydelse på ting, som man ser uden for en arbejdsrelateret kontekst (j.f. artikel 4). Uden for arbejdspladsen er der mindre, som kan bruges som pressionsmiddel, end på arbejdspladsen (indledning, afsnit 36). Det er bemærkelsesværdigt, at nogle industrier er undtaget, såsom forsvar og national sikkerhed.

Whistleblowing har ændret sig. Hvis jeres complianceprogram er i orden, er whistleblowing-systemer og interne procedurer blevet mindre administrativt tunge i de seneste år. Se eksempelvis på kravene om datasikkerhed, hvor det førhen var påkrævet, at datasikkerhedsmyndigheden fra hver medlemsstat var registreret. Nu har GDPR gjort de trin meget mere effektive. Samtidig er mængden af rapporter steget i høj grad. Der er øget håndhævelse og konsekvenser for omdømmet. Og verden er blevet mere ustabil. Så der er ikke mangel på udfordringer.

Sidst, men ikke mindst, er der de samme gamle spændinger mellem anonymitet og privatliv (datasikring). De involverede har også rettigheder, og disse kommer muligvis til at være i direkte modsætning til beskyttelsen af whistlebloweren. At kende din anklager og have mulighed for at krydsforhøre dem om deres beskyldninger er i mange kredse »en selvfølge«.

For mig virker det til at anonymitet og privatliv kommer til at støde sammen med virkeligheden på et eller andet tidspunkt under whistleblowerens rejse. Organisationer bliver nødt til at være et skridt foran og forudse, hvordan disse processer kunne forløbe.

Næste gang

I næste uges indlæg ser vi på, hvilken whistleblower-adfærd der muligvis drives af Direktivet. Og hvordan organisationer bedst kan håndtere risikoen for repressalier. Følg os på LinkedIn eller abonner her på North Star Compliance og hold dig opdateret!

Tal med vores eksperter

Vil du lære mere, diskutere idéer eller dele tanker?

Kontakt os

Share this page