Det europæiske whistleblowerdirektiv Et opråb om etisk lederskab

Ved People Intouch er vi stærke tilhængere af love, som beskytter individer (“whistleblowere”), som er fortalere for gennemsigtighed og etisk opførsel. Vi er glade for det europæiske whistleblowerdirektiv ((EU 2019/1937) og alle nationale afledninger deraf. Som eksperter i rapporteringer af uetisk adfærd sætter vi stor pris på den symbolske betydning og den opmærksomhed, som direktivet har skabt omkring emnet.

Vi kan dog se, at der er potentiale for skadelige reaktioner som følge af direktivet.

Enhver organisation har et meget vigtigt mål at opnå sideløbende med at overholde “whistleblowing”-lovgivning. Det er at opfordre til forbyggende gennemsigtighed ved at stå frem, således at etiske brud kan opfanges så snart som muligt. Selvom disse mål ser ens ud, kan de ofte være modstridende i praksis. Dette sker primært, når organisationer bruger streng overholdelse af whistlblowerlovgivning, som måden at generere forbyggende gennemsigtighed ved at stå frem. Denne fremgangsmåde fører ofte til, at organisationer præsentere et værktøj til rapportering af uetisk adfærd ved brug af rent juridisk sprog og med indviklede trin, forvirrende omfangsbegrænsninger, rettigheder og pligter, og at intimiderende navne som “whistleblower” bliver givet til dem, som gør brug af værktøjet. Ved at præsenter et værktøj man bruger til at stå frem på sådan en måde, sikre organisationer faktisk at få vil gøre det.

Derfor er det meget vigtigt at have én enkle måde, hvorpå fornemmede brud håndteres. Hvis måden, hvorpå man kan stå frem er diffus og indviklede, er der flere, som bliver forhindret i at rapportere. At “holde det enkelt” er derfor en vigtig del af ethvert succesfuldt SpeakUp-program.

Med det i mente – når I sætter EU‹s whistleblowerdirektiv på dagsordenen – opfordrer vi jer til at:

 • Gribe chancen til at investere i at opbygge et klart og tydeligt SpeakUp-program;
 • Erkende, at målet med sådan et program er aldrig at skabe whistleblowere eller rapporter;
 • Erkende, at det endelige mål med sådan et program er at skabe gennemsigtighed og sætte en stopper for etiske brud;
 • Erkende, at hvis man fokusere på det juridiske alene, forhindrer man de mennesker, som blot ønsker at dele en bekymring i at stå frem;
 • Erkende, at et menneske som blot ønsker at dele en bekymring er ikke det samme som en whistleblower;
 • Erkende, at hvis man gør brug af love, som beskytter whistleblowere, så skal der være tale om en whistleblower. Slet ikke at have en whistleblower er det ultimative inden for whistleblower beskyttelse;
 • Erkende, at whistleblowerbeskyttelse er begrænset: Man kan aldrig (aldrig!) beskytte nogen mod social udstødelse eller den psykiske belastning, som kan følge med whistleblowing;
 • Erkende, at – sommetider – er man nødt til at slippe idéen om at følge loven ordret og turde at gøre det, som i sidste ende er det rigtige;
 • Tag et standpunkt og gør det rette for jeres medarbejdere: fokuser på og invester i et forbyggende internt sikkerhedsnet; Jeres SpeakUp-program
 • Beskyt jeres medarbejdere mod forhastet ekstern rapportering;
 • Aldrig (aldrig!) undervurder, hvor svært det er at stå frem og husk på det, når I laver og forbedrer jeres SpeakUp-program.

Forhåbentlig er beskyttelse af “whistlebloweren” – skulle sådan en uheldig situation finde sted – noget som skal stræbes efter på hvilken som helst måde. Det skal dog ikke glemmes, at der ikke ved alle tilfælde af delte bekymringer er tale om “whistleblowing”. Denne opfattelse alene skræmmer folk væk. Med andre ord: “Whistleblowing” skal have en plads et eller andet sted i jeres større SpeakUp-program, men det skal ikke være i centrum. Hvis det er, kommer det til at have en negativ virkning på målet om tidlig gennemsigtig ved at stå frem.

Med dette indlæg, ønsker vi at gøre jer opmærksomme på denne risiko, sådan at vi allesammen kan være bedre til at beskytte “whistlebloweren”, jeres medarbejdere, jeres organisation og samfundet i det hele taget. Vi ser frem til at høre jeres idéer!

Tal med vores eksperter

Vil du lære mere, diskutere idéer eller dele tanker?

Kontakt os

Share this page