Den fortroliges dilemma

Anonymitet, et krav til et rapporteringssystem med lav tærskel, er ikke altid muligt. Procedurer og retshandlinger kan medføre, at den fortrolige tvinges til at afsløre indberetterens identitet. Dette krænker ikke blot den pågældende indberetters rettigheder, men får også ødelæggende konsekvenser for tilliden til det interne rapporteringssystem. Som følge heraf indberettes der færre hændelser.

Indberetningstærsklen øges af praktiske begrænsninger, såsom at tilgængeligheden er begrænset til arbejdstiden, at møder ofte aftales på forhånd, og at kolleger underrettes om det planlagte møde i sidste øjeblik.

Der er flere måder, hvorpå en organisation kan opstille en procedure for indberetning af upassende adfærd. Det er afgørende for indberetningsprocedurens succes, at indberetningstærsklen holdes så lav som muligt. Når alt kommer til alt, kan modstand af enhver art forhindre en vigtig indberetning i at ske, og ledelsen kan derfor ikke træffe foranstaltninger. Mange organisationer har udpeget en fortrolig til modtagelse af indberetninger. Brugen af en fortrolig har dog en række ulemper, der forhindrer foranstaltningen i at blive opfattet som en indberetningsmulighed med lav tærskel:

Begrænsningerne, som den fortrolige arbejder under: Arbejdet som fortrolig er ofte en deltidsstilling, der gives til en medarbejder, som i forvejen har ansvaret for en række andre opgaver. En indberetning er ofte uventet og ubelejlig. Derudover kan det ikke forventes, at den fortrolige har den nødvendige viden til korrekt håndtering af indberetninger, der strækker sig fra sexchikane til komplekse svigssager.

Yderligere forhold, der skader fortroligheden: Rollen som fortrolig er ofte midlertidig – der sker ofte stillingsrokader. Det betyder, at den person, du foretog en fortrolig indberetning til i sidste måned, muligvis ikke længere befinder sig i en stilling, hvor disse oplysninger kan håndteres korrekt.

En fortrolig er ofte “for tæt” på indberetteren: De arbejder i den samme organisation, i den samme afdeling og er ikke tilstrækkeligt frigjort fra organisationen og ledelsen.

Sommetider, delvist på grund af sidstnævnte, besluttes det at ansætte en fortrolig uden for organisationen. Selvom dette øger afstanden mellem den fortrolige og indberetteren, kan det også påvirke indberetningstærsklen negativt. Derudover skal en ekstern fortrolig altid først kontakte medarbejdere i organisationen, fordi de mangler tilstrækkelig viden om organisationen.

Vi anser ikke brugen af en fortrolig som den bedste løsning for potentielle indberettere eller for organisationen. For at finde en løsning på disse problemer har People Intouch udviklet SpeakUp®-systemet. Denne interne hotline er 100 % anonym, tilgængelig døgnet rundt og sørger for, at indberetninger sendes direkte til den relevante person i organisationen uden at inddrage andre.

Tal med vores eksperter

Vil du lære mere, diskutere idéer eller dele tanker?

Kontakt os

Share this page